Gå til hovedinnhold
3.3

Vårt bidrag for industrien i 2022

 

Vi jobber tett med ulike industriaktører for å bidra til at framtidsrettede energi- og klimaprosjekter blir en realitet.

Topp
Ole Even - Markedssjef Vare- og energiproduksjon
Vi har et veldig bredt spekter av aktører. Vi jobber med biogassbransjen. Vi jobber med fjernvarme. Vi har mange vareproduserende industrier. Og i tillegg har vi begynt å jobbe mer og mer med havvind-aktører. Det er jo spådd å bli en betydelig bransje, så der er det mange aktører som både jobber for å organisere seg og finne samarbeidspartnere. På flytende havvind så er vi involvert ganske direkte på flere spor. Det er krevende, lange prosjekter, så vi har dialog med aktørene over en ganske lang periode før vi har funnet riktig prosjekt Men det er krevende og givende diskusjoner, for at vi sammen får et levedyktig prosjekt.
0:00/0:01
Ole Even - Markedssjef Vare- og energiproduksjon
Video placeholder

Andre innovative klimateknologier i industrien

Målet om et lavutslippssamfunn er avhengig av mer innovasjon enn det vi observerer i markedene i dag. Vi kan aldri ha full oversikt over alle teknologiinnovasjoner som kan være relevante i utviklingen mot lavutslippssamfunnet. ​

Vi vet at det kan dukke opp større innovasjonsprosjekter, som gjennom å få teknologien demonstrert i seg selv kan utløse potensial for markedsendring. Våre teknologistøtteordninger legger til rette for at innovative prosjekter med høyt spredningspotensial, og en klar plass i lavutslippssamfunnet, skal kunne realiseres.​