Gå til hovedinnhold

Biodrivstoff til flyindustrien

Biozin Holding AS fikk i 2022 Enovastøtte på 507 millioner kroner for å produsere avansert bærekraftig biodrivstoff. Biodrivstoffet skal produseres av skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien. Et produksjonsanlegg skal bygges i Åmli i Agder og dette blir verdens første fullskala demonstrasjon av den såkalte IH2®-teknologien. Biozin fikk tidligere i 2022 støtte fra EUs innovasjonsfond på €75 millioner.

Video placeholder

Det nye produksjonsanlegget i Åmli i Agder kan stå ferdig i 2027 og levere avansert bærekraftig biodrivstoff året etter. Bergene Holm, en av eierne i Biozin, skal levere råstoff inn til produksjonen fra sine sagbruk i nærheten. I første omgang vil den årlige produksjonen ligge på 110 000 m3 avansert biodrivstoff i året. Men det vil være behov for mer lavkarbon biodrivstoff, mener Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin:

Video placeholder

Flyindustrien den største kunden

Biodrivstoff kan være et alternativ til elektrisitet og hydrogen som energibærer for langvarige flygninger. Derfor tegner flyindustrien til å bli den største kunden for Biozin. Selskapet tror at over halvparten av produksjonen blir biodrivstoff til fly. Resten blir en fordeling mellom fornybar diesel og nafta som er en blandekomponent til bensin.

Video placeholder

Sentral IH2-teknologi

Kjernen i prosjektet ligger i den såkalte IH2®-teknologien. Denne er utviklet av Shell som er en av partnerne i Biozin-prosjektet. Teknologien går i korte trekk ut på at biomasse konverteres til bio-råolje. For Enova er det nettopp teknologispranget innenfor utvinning av biodrivstoff som var utløsende for støtten. Også EUs innovasjonsfond støtter prosjektet – der får Biozin 75 millioner kroner Euro i støtte. EUs Innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi.