Gå til hovedinnhold

Selvkjørende kjøretøy i Oslo-trafikken

Kollektivselskapet Ruter skal i løpet av 2023 sende 15 autonome kjøretøy ut i Oslo-trafikken for å teste ut en teknologi som på sikt skal gjøre sjåføren overflødig. Dersom piloten lykkes kan det føre til at færre ønsker å eie privatbil, som i sin tur vil gi færre kjøretøy på veiene, reduserte klimagassutslipp fra produksjon av asfalt, samt et mindre press på arealer og nedbygging av natur. Enova støtter pilotprosjektet med 17,5 millioner kroner.

Video placeholder

Bestiller reisen via en app

De femten kjøretøyene skal operere innenfor et definert område i Groruddalen i Oslo. Den reisende skal kunne bestille en tur via en app, og dette kan skje uavhengig av dagens buss-traseer. Det skal også være mulig for andre å bestille samme tur, gitt at de skal i samme retning.

Video placeholder

Kjøretøyene som skal benyttes i pilotprosjektet vil være på størrelse med vanlige personbiler og holde normale kjørehastigheter på veiene. Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men en målsetning for prosjektet er at denne personen etter en stund skal kunne tas ut. Fra dette tidspunktet skal tjenesten driftes videre med helt ubemannende kjøretøy.

Video placeholder

Ruter har siden 2019 gjennomført flere pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy i Oslo-regionen. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan selvkjørende kjøretøy kan brukes til å utvide det offentlige transporttilbudet med nye mobilitetsformer som er attraktive og bærekraftige. Her ligger også grunnlaget for Enovastøtten.