Gå til hovedinnhold
3.4.2

Vårt bidrag for landtransport i 2022

 

Landtransport utgjør i dag over halvparten av de totale utslippene fra transportsektoren – en sektor som har en nøkkelrolle i realiseringen av lavutslippssamfunnet.

Landtransport
Marie - Markedssjef Landtransport
2022 har vært et viktig år for landtransporten. Vi har tatt viktige steg, særlig innenfor tungtransport. Vi ser nå et mye bredere utvalg av bilmodeller. Samtidig er det sånn at transportomfanget øker. Det vi ønsker oss, og ser at det er behov for, er gode logistikk- og autonomi-løsninger. Som begrenser omfanget, samtidig som vi erstatter det fossile med nullutslippsteknologi. Det store steget ser vi særlig fordi internasjonale bilprodusenter begynner å oppskalere produksjonslinjene sine for el-alternativene. Og da er det også mye større valgmulighet i markedet. Det blir mer relevant for flere transportører. Målet er jo å kutte utslipp. Å få til varig endring som som står seg på sikt. Det vi hører fra markedet nå, er at nullutslippsløsningene er i serieproduksjon. Også innenfor tungtransport. Og de er såpass gode, at når sjåførene tar det i bruk, så er det en helt annen arbeidshverdag. Og da ønsker de gjerne ikke å gå tilbake til det tradisjonelle, fossile alternativet.
0:00/0:01
Marie - Markedssjef Landtransport
Video placeholder