Gå til hovedinnhold
8.3

Uavhengig revisors beretning

 

Uavhengig revisors beretning sier at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Enovas finansielle stilling ved utgangen av 2022, og at regnskapet er i tråd med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Side 1
Side 2
Side 3