Gå til hovedinnhold

Bygger banebrytende teknologi for flytende havvind

Det norske selskapet Wind Catching Systems AS fikk i oktober Enovastøtte på 22 millioner kroner for å bygge en pilot for banebrytende teknologi for flytende havvind.

Video placeholder

Det er virkelig dimensjoner over Wind Catching Systems sine planer for havvind. Et helt nytt konsept der flere små turbiner settes sammen til en «vindvegg», skal etter planen installeres i Nordsjøen.

– Fullskalaversjonen blir stor. Vi snakker her om 126 turbiner på 1 MW satt inn i ei ramme på 300 ganger 350 meter, sier Ole Heggheim, administrerende direktør i Wind Catching Systems.

Video placeholder

Windcatcher

Turbinene skal testet og verifiseres på Mehuken vindpark i 2023, og Enova støtter denne uttestingen.

– Dette er et viktig steg på veien for å realisere Wind Catching-prosjektet vårt. Det er ikke bare en finansiell bistand, men også et kvalitetsstempel mot underleverandører og kunder. Og, ikke minst, at vi har denne støtten hos Enova, sier Heggheim.

Videre plan etter pilotprosjektet er å bygge en nedskalert versjon av «Windcatcher» med minimum 7 turbiner før selskapet bygger fullskala enheter.

– Det vi utvikler er en meget enkel turbin, med en teknologi som er veldig nærme det som blir brukt i norsk industri i dag, forklarer den administrerende direktøren.

Video placeholder

En alternativ verdikjede

Dersom selskapet lykkes, vil det kunne gi mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for flytende havvind. Utbyggingen av vindkraft på norsk sokkel blir viktig for å møte den økende etterspørselen etter fornybar kraft som forventes i Norge og Europa i årene fremover.

Når så mye havvind skal bygges ut fram mot 2040 finnes det en risiko for at leverandørkjeden setter en begrensning for utbyggingstakten. Denne løsningen bidrar til å bygge opp om alternative verdikjeder.

– Lavutslippssamfunnet betyr blant annet at å skaffe seg fornybar energi med lavest mulig miljøeffekt og vi mener at havvind er en vesentlig faktor i dette videre. Det vi tror vi kan gjøre, er å frigjøre potensialet i flytende havvind ved å levere den mest effektive teknologien, forklarer Heggheim, før han forstetter:

– Og den mest effektive teknologien er ikke bare den laveste kostnad, men den som også er mest effektiv å industrialisere. Det er den som er mest effektiv med tanke på arealbruk. Og har du et lavt arealbruk har du også en veldig god sameksistens med andre brukere av havet. I tillegg til det, så er det selvfølgelig dette med lavest mulig karbonutslipp per installasjon. Med lang levetid og færre enheter, får du per definisjon et lavere karbonutslipp på levetiden på prosjektet.