Gå til hovedinnhold

Enova i mediebildet i 2022

2022 har vært et år med store endringer og viktige prosjekter der Enova har bidratt til at selskap kan legge ambisiøse planer for fremtiden. Enova styrker med dette sin posisjon som pådriver for markedsendring.

Saferock AS har utviklet en teknologi som vil gi oss mer klimavennlig betong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner. Foto: OiOiOi

11,5 millioner til Saferock: Enova støtter nytt pilotanlegg for produksjon av mer klimavennlig betong

Enova forenkler søknadsprosessen ved kjøp av biogasskjøretøy. Her er biogassbussene i Bergen (Foto: Enova)

Nå blir det enkelt å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy

En ny avtale i virkemiddelapparatet skal styrke samarbeid om grønn vekst i næringslivet. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova skal samarbeide om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering.

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst.

"Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy", skriver markedssjef Gunnel Fottland i denne kronikken.

Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy.

Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN

Regjeringen styrker Enova med 750 millioner kroner.

Enova legger fram nye klima- og energitiltak for privatpersoner. Enovasjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Espen Barth Eide forteller om tiltakene til ekteparet Ingrid Indset og Joachim Hirsch i Oslo. (Foto: Enova)

Enova styrker solsatsingen, og tilbyr støtte til det energi- og klimatiltaket flest folk vil ha.

Den elektriske byfergen BEF 3 ble sjøsatt i Bergen i 2014. Men Beffen har en forhistorie som strekker seg lenger tilbake. Foto: Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Enova mønstrer av batteriferjenes historiske reise.

Den nye avtalen i virkemiddelapparatet skal gi bedre samarbeid om Grønn Vekst. Håkon Haugli (Innovasjon Norge), Mari Sundli Tveit (Norges forskningsråd), Nils Kristian Nakstad (Enova), Roy Vardheim (Gassnova) og Andreas Krüger Enge (SIVA).

Ny samarbeidsavtale i virkemiddelapparatet for Grønn vekst

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.

Enova styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Enova støtter nå borettslag og boligsameier som vil kartlegge smarte klimatiltak. Fra venstre: Jan Peter Amundal (Enova), Mari Erlandsen (TOBB) og Øivind Johnsen (Sollia borettslag).

Åpner for søknader fra borettslag og boligsameier: Enova støtter nå borettslag og boligsameier som vil kartlegge smarte klimatiltak.

Ateas hovedkontor på Hasle Linje i Oslo var ett av prosjektene som i sin tid fikk konseptutedningsstøtte. Höegh Eiendom, AF Eiendom og LOF Arkitekter var samarbeidspartnere. Foto: Enova

Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Ny teknologi kan gjøre grønt hydrogen mer konkurransedyktig. Enova støtter Hystars teknologi med 38,2 millioner kroner.

Enova lanserer støtte til elmopeder og elmotorsykler: Du kan nå få inntil 25.000 kroner i Enova-støtte ved kjøp av en elmotorsykkel. Foto: Enova

Enova lanserer støtte til elmopeder og elmotorsykler: Du kan nå få inntil 25.000 kroner i Enova-støtte ved kjøp av en elmotorsykkel.

Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova

44 nye industriprosjekt får 48,9 millioner kroner i Enovastøtte

Enova-programmet “Støtte til biogass” spisses mot innovasjon

Enova legger fram nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen. Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Foto: Enova

Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova

Styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

With Orca blir verdens første hydrogendrevne lasteskip. Skipet skal seile på langtidskontrakt for HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, og settes i drift i 2024. Ill: Norwegian Ship Design

Verdens første hydrogendrevne lasteskip får 104 millioner kroner i støtte fra Enova.

Enova vil tette hullene i ladekartet og legger fram en ny støtteordning for hurtigladere i Norge. Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for ladning av elbil. Foto: Enova

Enova vil tette hullene i ladekartet

Enova støtter morgendagens klimateknologi: delte ut 4,6 milliarder kroner i støtte til mer enn 5500 energi- og klimaprosjekter i 2021.

Renevo AS får 60 mNOK i Enovastøtte for å bygge et nytt produksjonsanlegg for biogass ved fabrikken i Etne. Det vil også bli produsert flytende biogen CO2 ved anlegget. Foto: Renovo

Enova støtter nytt anlegg for biogassproduksjon i Etne med 60 millioner kroner

Petrokjemibedriften INOVYN skal bygge en av landets første hydrogenfabrikker basert på vannelektrolyse på Rafnes i Vestfold og Telemark. Enova støtter forprosjektet med 10 mNOK (foto: INOVYN)

Enova støtter INOVYNs hydrogenprosjekt med ti millioner kroner

SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)

25 ombruksprosjekter får 8,8 millioner kroner i støtte fra Enova

Norske kommuner kan til høsten søke støtte for energitiltak i kommunale boliger. Støtten skal gi lavere strømregninger i boligene. Foto: Enova

Enova lanserer støtte for energitiltak for kommunale boliger i høst

Nå blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge. Enova støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Foto: Enova

Enova støtter 70 nye ladestasjoner for elbiler. Deler ut 100 millioner i støtte.

Tindekaia ved Åndalsnes er en av de fire havnene som får Enovastøtte til landstrøm. (Foto: Molde og Romsdal Havn IKS)

Fem nye landstrømprosjekter får 34 millioner kroner i Enovastøtte

Færder Tankers LR2 er ett av skipene som får Enovastøtte. (Ill: Færder Tankers Norway AS)

Enova støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 milliarder kroner

Selskapet Celsa får 121,4 mNOK i Enovastøtte til å bygge en ny valseovn ved produksjonsanleggene i Mo i Rana. (Foto: Celsa)

Enova støtter bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål med 121,4 millioner kroner

BATTERIER: Enova støtter ni fartøyer i maritim sektor med 83,4 millioner kroner

Det planlagte produksjonsanlegget skal ligge i Åmli, Agder. Produksjonen skal starte opp mellom 2026 og 2028. (Foto: Biozin)

Norske Biozin med rekordstøtte fra EUs Innovasjonsfond

Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene med opp mot 21 000 tonn CO2 i året. Foto: Inovyn

UTSLIPPSFRI INDUSTRI: Enova støtter ny grønn teknologi i Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes med 137,9 millioner kroner

Innenfor batteri og landstrømsystem er det rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk.

Enova setter kurs mot nullutslipp i maritim sektor

ESA godkjenner støtten til to IPCEI-prosjekt i Norge, deriblant “Barents Blue Ammonia Plant” i Finnmark. Enova støttet prosjektet med inntil 482 millioner kroner (ill: Horisont Energi)

ESA godkjenner Enovas støtte til to IPCEI-hydrogenprosjekter

Enova støtter havvindkonsept med 22 millioner kroner

– Her kan jeg lade turbussen om natta og kjøre godt over 400 km på dagen, sier en fornøyd buss-sjåfør, Egil Nerhovde i OsloBuss.

Avansert ladepark i Oslo for turbusser

Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Ill: Halten Bulk

To hydrogenskip får 142 millioner kroner i Enovastøtte

Biozin skal bygge produksjonsanlegget i Åmli i Agder. Foto: Biozin

Biozin får 507 millioner kroner i Enovastøtte

Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene. Ill.foto: Enova

Norske kommuner får 102 millioner kroner i Enovastøtte

Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova

43,7 millioner kroner i Enovastøtte til klima- og energiprosjekt i industrien

Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark

Enovastøtte på 39 millioner kroner til Rå Biopark

OsloBuss sitt ladeanlegg på Haugenstua i Oslo står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere. Foto: Enova

Nå får tunge kjøretøy «hjemmeladere»

Narvik har lagt til rette for landstrøm i sitt nye kaianlegg. (Foto: Kalle Punsvik/Narvik Havn)

25,5 millioner kroner i Enova støtte til landstrømanlegg

"Det finnes et betydelig potensial for energieffektivisering i norske bygg, men  som har vist seg vanskelig å realisere", skriver Øyvind Leistad i denne kronikken.

Hvorfor gjør ikke flere byggeiere som Skien kommune?