Gå til hovedinnhold

En fabrikk for fremtiden

Produksjonen i den nybygde slakteri og foredlingsfabrikken til Norsk Kylling på Orkanger i Trøndelag drives utelukkende av grønn energi. I tillegg er anlegget bygd for å dele energiløsning med andre.

Video placeholder

Slakteriet og foredlingsfabrikken tar imot kylling fra 133 bønder i Midt-Norge, og slakter mellom 50 000 og 60 000 kyllinger hver dag.

– Vi har sett på dette som muligheter. Vi har benyttet oss av ulike kompetansemiljø for å tenke større enn oss selv – for å hjelpe oss til å utfordre oss. I tillegg til støtteordningene fra Enova har vi også hatt engasjerte eiere som ønsker å være med å investere sammen med oss. Det har vært helt avgjørende for at vi skal få til å gjøre de virkelig store løftene.

Det sier Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

Video placeholder

Sjøvann og solceller

Norsk Kylling er bevisst sitt effektbehov og utfordringene det kan gi på strømnettet. Fabrikken ble derfor bygd for å redusere eget forbruk og for å ta en viktig rolle i lokalsamfunnet:

Overskuddsvarmen henter fabrikken fra Elkem Thamshavn. Samtidig skal sjøvann fra Orkdalsfjorden brukes til all kjøling, og solceller dekker energibehovet til servicebygg. I tillegg er det etablert en egen akkumulatortank for termisk lagring av damp.

Skal dele energiløsningen

40 prosent av energibehovet til fabrikken dekkes av dette energikonseptet. Samtidig er alle løsningene bygd for å deles. Med høye strømpriser har dette blitt stadig mer attraktivt og utgjør allerede et konkurransefortrinn.

– Visjonen vår er at næringsområdet skal ha lavere energiavtrykk etter at fabrikken vår ble etablert, enn den hadde før vi kom, avslutter Talseth.