Gå til hovedinnhold

Året for solceller og smart strømstyring

Tobarnsforeldrene Ingrid Indset og Joachim Hirsch installerte solceller på taket sommeren 2022. Det var de ikke alene om. Enova ga støtte til i alt 5291 solcelleprosjekt til forbrukere i 2022.

Video placeholder

Det var flere grunner til at den Oslobaserte familien installerte solceller på taket. De fryktet delvis høye strømpriser, men har også en genuin interesse for teknologi og fornybar energi.

– I tillegg ville vi gjerne finne en måte å lade elbilen på hjemmefra. Det ble litt sånn Kinderegg – tre ting på en gang. Vi regner med at vi på sikt vil kunne redusere strømregningen med en tredel, forklarer Joachim Hirsch.

Støttet 15 000 ulike tiltak

2022 ble året da nordmenn virkelig fattet interesse for solceller og smart strømstyring. Enova gikk på senvinteren ut med melding om at maks støttesats for solceller ble økt til 47 500 kroner. Samtidig ble smarte strømstyringssystem lansert, med en støttesats på inntil 10 000 kroner.

Dette var to av tilbudene til privatpersoner som ønsket å gjøre klimatiltak i egne boliger. Og aldri før har interessen vært større blant norske forbrukere. I alt 15 000 ulike tiltak fikk Enovastøtte i 2022.

Interesse for ny teknologi

Med en slik rekordstor pågang på teknologi i boligen, var mye av hensikten bak satsingen oppfylt for Enova: skape interesse for ny teknologi som igjen gir en endring i markedet. For boligeierne ville også smarte strømsystemer gi lavere strømregning og større oversikt over kostnadene. Samtidig frigjøres verdifull kraft til andre viktige formål.

I huset på Nordstrand i Oslo, er Joachim Hirsch klar på at flere må ta de samme valgene dersom det skal ha noen effekt. En enkelt forbruker har liten klimaeffekt, mener han:

Jeg tenker at for å komme til lavutslippssamfunnet, så er det viktig at vi som forbrukere er med på å stimulere til økt teknologiutvikling. Og det gjør vi gjennom ved å investere privat i solcellepanel, smart strømstyring, som forhåpentligvis på sikt vil føre til økt interesse for investeringer, både det offentlige og private, sånn at også næringslivet også vil investere i framtida, som vil genere nye produkter som vil hjelpe både forbruker og storsamfunnet å få ned utslippene. Det er det langsiktige. For oss som enkeltforbrukere så er effekten veldig liten – både på vår egen økonomi og på utslipp, men jeg tenker at jo flere som er med på å stimulere til utvikling da, jo større sjanse til å finne nye fornybare energiformer i framtida.